E. Yıldız Doyran (1964 - Hopa)

1964'te Hopa'da doğdu. 1986'da Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-iş Bölümü'nden mezun oldu. 1996'da Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-iş Bölümü'ne araştırma görevlisi olarak atandı ve bir yıl sonra bu bölümde yüksek lisansını tamamladı. 2002'de Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nde sanatta yeterliğini bitirdi. 2003'te A.İ.B.Ü.Eğitim Fakültesi Resim-iş Bölümü'ne yardımcı doçent olarak atandı. 2006'da doçentlik ünvanını aldı. Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapan sanatçı yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda karma sergiye katılmış, dokuz kişisel sergi açmış ve beş adet ödül almıştır.