Chung Yong Il (1956 - Incheon)

1976- 1986 yılları arasında Chung – Ang Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Lisans ve Yüksek Lisans Eğitimini tamamladı. 1999 yılına kadar Hanam Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde 2000 yılında Paris 1.Üniversitesi (Panteon Sorbonne) Plastik Sanatlar Bölümü'nde yüksek lisansını aynı bölümde 2003 yılında doktora eğitimini tamamladı. Chung, - Ang Üniversitesi Güzel Santlar Fakültesi Batı Sanatlar Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.