Canan Atalay (1967 - Bulanık)

1989 Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nde lisans, 1992'de yüksek lisans, 2000'de sanatta yeterlik eğitimini tamamladı. 1995'de İngiltere'de, UWIC Sanat ve Tasarım Okulu Seramik Bölümü'nden yüksek lisans, 2003 yılında aynı bölümden (MPhil) derecesiyle mezun oldu. 2004'de doçent, 2011 yılında profesör unvanı alan Atalay, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Resim Bölümü'nde çalışmalarını sürdürmektedir. Eserleri Rusya, İngiltere, Fas, Amerika, Almanya, Kore, Bulgaristan, Polonya ve ülkemizde çok sayıda karma sergilerde yer aldı. İkisi yurtdışında olmak üzere yirmi kişisel sergi açtı. Sanat yazılarını topladığı "Sanat ve Bellek", "Resim ve Seramik Üzerine Diyaloglar" adlı iki kitabı yayınlanan sanatçının alanında ödülleri, müze ve çeşitli koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadır.