Nil Köken (1976 - Ankara)

2002'de Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nden mezun oldu. 2003 de aynı bölümde araştırma görevlisi oldu. 2005'de Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Anasanat dalında yüksek lisans programını tamamladı. 2010 yılında aynı bölümde sanatta yeterlik programını tamamladı. Halen aynı bölümde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.