Mümtaz Demirkalp (1961 - Ankara)

1985 Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Heykel Dalı, Lisans, 1987 Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans, 1993 Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanatta Yeterlik,halen Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.