Mehmet Örs (1977 - Burdur)

1999'da Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nden mezun oldu. 2004'de Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Anasanat dalından yüksek lisans derecesi aldı. Aynı bölümde sanatta yeterlik eğitimine başladı. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır.