İsmail Ateş (1960 - Göle)

1982'de Ankara Gazi Yüksek Öğretmen Okulu Resim- İş Eğitimi Bölümü'nü bitirdi. 1985'de Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim bölümünde araştırma görevlisi oldu. 1988 sanatta yüksek lisans, 1994'de sanatta yeterlik derecesi aldı. 2006'da doçent oldu. 2002-2005 yılları arasında New York City Universitesi Sanat Bölümü'nde araştırmacı olarak çalıştı. Halen Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde çalışmaktadır.