Gülay Yaşayanlar ( - )

1982'de Ege Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nü, 1987'de Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Resim Bölümü'nü bitirdi. 1992 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Anasanat Dalı'nda yüksek lisans, 1999'da sanatta yeterlik eğitimini tamamlayan Yaşayanlar, Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nde doçent olarak görevini sürdürmektedir. Fransa, İspanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde mesleki araştırmalarda bulunan sanatçı, çeşitli dergilerde alanıyla ilgili makaleler yayınlamış çok sayıda ulusal ve uluslararası karma sergilere katılmış, beş kişisel sergi açmıştır.